อีกการส่งมอบโปรแกรมที่ไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ไป บริษัทรับเขียนโปรแกรม เวิร์คบายไทย ส่งมอบงานโปรแกรมถึงจังหวัด นราธิวาท รวมถึงการสอบใช้งานโปรแกรมให้กับUser ผู้ใช้งานจริง 1 วันเต็มพร้อมคู่มือสอนการใช้งาน และเรายังมีบริการ Maintenance 1 ปีเต็ม ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอก 24 ชม.  


      หจก.บลูไอซ์ หะยีมะดาโอ๊ะ กับโปรแกรมจัดการการผลิตน้ำแข็งและการผลิตน้ำ 
ต้องการน้ำแข็งที่สะอาด น้ำดื่มที่ที่ดื่มแล้วสดชื่น ในจังหวัด นราธิวาส แนะนำ บลูไอซ์เลยค่ะ
 
 
 
สนใจโทร 021024291 
ชมผลงานคลิกhttp://workbythai.com