ท่านพบปัญหานี้ไหม   บันทึกเวลาทำงานไม่ทันอนุมัติลาไม่ทัน เอกสารเดินไม่ถึงผู้อนุมัติทุกระดับ แจ้งพนักงานไม่ทันคำนวณเวลาทำงานไม่ทันคำนวณ สาย ขาด ลา หัก อื่น ๆ ผิด ไม่ทันคำนวณ OT ค่าอาหาร ค่าพื้นที่ ผิด ไม่ทัน 
                โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR ช่วยท่านได้ เพราะโปรแกรมของเรา มีความยืดหยุ่น สามารถลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ
 
       รายละเอียดโปรแกรม 
 
-ระบบประวัติพนักงาน 
-ระบบการลางาน 
-ระบบเงินเดือน 
-ระบบฝึกอบรม 
-ระบบรับสมัครพนักงาน 
-ระบบทำงานล่วงเวลา (OT) 
-ระบบเก็บประวัติการฝึกอบรม 
 
 
 
ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/