บริษัทรับเขียนโปรแกรมworkbythai ได้รับเขียนและพัฒนาขึ้นให้บริษัท พีค คัสตอมส์ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด ทางบริษัทworkbythai ได้ทำการปิดงานและส่งมอบงานให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

               โปรแกรม Peak customs เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ เก็บข้อมูลสินค้าเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างใบ invoice และ ใบ receipt พร้อมช่วยในการคำนวนค่าใช้จ่ายสินค้า และสามารถออกรายงานต่างๆได้โดยเป็นไฟล์ pdf

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/