เว็บดวงเศรษฐี ศาสตร์แห่งตัวเลข ในตัวเว็บสามารถกรอกข้อมูลลงไป เว็บจะทำการทำนายดวงอัตโนมัติเอง บริษัทของเราพัฒนาแบบไม่มีขีดจำกัด พัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ เว็บไซต์นี้ก็เป็นอีก1ผลงานที่เราพึ่งพัฒนาเสร็จและมอบให้แก่ลูกค้าไป 
ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ดี ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด