เป็นโปรแกรมสั่งผลิตต้นคริสต์มาส ซึ้งทางบริษัทรับเขียนโปรแกรม workbythai ได้ร่วมงานกับ บริษัท ไทรอัมพ์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยการทำงานของโปรแกรมมีดังนี้


 
เกียวกับโปรแกรม
-ระบบลงทะเบียนวัตถุดิบ อะไหล่ พร้อมระบบ สต็อก
- ระบบทะเบียนสินค้า ระบบ สต็อก สินค้า พร้อมนำรูปสินค้าเก็บเข้าระบบ
- ระบบการจำลองการผลิตสินค้า ว่ามี วัตถุดิบ อะไหล่ เพียงพอต่อการผลิต หรือไม่
- ระบบการตัด สต็อก หรือไม่ตัด สต็อก ของวัตถุดิบ อะไหล่ ทั้งหมด หรือจะสั่งเฉพาะรายการก็ได้(ใช้ได้กับทุกธุรกิจ)
- ระบบการบันทึกวัตถุดิบ อะไหล่ ชำรุด สูญหาย โดยจะปรับ สต็อก โดยอัตโนมัติ