โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR

       ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการจัดการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการงานที่ซับซ้อน และเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูงง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

 

รายละเอียดโปรแกรม

-ระบบประวัติพนักงาน 
-ระบบการลางาน 
-ระบบเงินเดือน 
-ระบบฝึกอบรม
-ระบบรับสมัครพนักงาน
-ระบบทำงานล่วงเวลา (OT)

-ระบบเก็บประวัติการฝึกอบรม


 

 

สอบถามข้อมูล โทร 02-1024291 

ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่>> www.workbythai.com<<