รับเขียนโปรแกรมจัดการสต๊อกและส่งสินค้า ให้กับบริษัท ฟูลฟิลล์เม้นท์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล (FS)  เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการข้อมูล Orders สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลได้ทุกส่วนในรูปแบบของไฟล์ PDF มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้า ระบบตัดสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า สามารถตรวจสอบว่าสินค้าถูกจัดถึงขั้นตอนไหนแล้ว

 

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/blocks