บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ต แอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด นำทีม โดย นายทวิรัตน์ สาแก้ว รองกรรมการผู้จัดการเดินทาง มาจัดเทรนนิ่งให้กับ สำนักงานเกษตร ภายในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด 17 เว็บไซต์ ประกอบไปด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินริน
สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานเกษตรอำเภอศีรขรภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอสนม
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก
สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท
สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนาราย
สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์

ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ วัน ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

ชมผลงาน : https://workbythai.com

 รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม