บริษัท เวิร์บายไทย หลังจากเราได้เริ่มงาน ได้พัฒนา และออกแบบโปรแกรม จนโปรแกรมเสร็จสมบูรณื พร้อมที่จะใช้งาน เวิร์คบายไทยจึงได้นำทีมผู้พัฒนาโปรแกรม เดินทางไปส่งมอบงาน และทำการจัดอบรมให้กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ที่จังหวัดระยอง 

        เป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับ User ที่ใช้งานจริง 1 วันเต็มๆ พร้อมคู่มือสอนการใช้งานโปรแกรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังส่งมอบและปิดงาน เวิร์คบายไทย มีค่าMaintenance 1 ปีเต็ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผลงานเพิ่ม : https://www.workbythai.com/