บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้ส่งมอบงานโปรแกรมและจัดอบรมให้กับลูกค้าเพื่อส่งมอบงานให้กับ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด เป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับ User ที่ใช้งานจริง ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

                 ขอขอบคุณ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัดที่ใว้วางใจในทีมงานของ เวิร์คบายไทย ให้เขียนโปรแกรมบริหารจัดการงานภายในองค์กร  และนี่คือภาพบรรยากาศการจัดอบรมที่ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า