บริษัท เวิร์คบายไทย รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มีบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม. พร้อมคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งานโปรแกรม 1 วันเต็ม

            เวิร์คบายไทย ได้เขียนและพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาให้กับสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย เขียนขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เป็นโปรแกรมระบบจัดการสมาชิก เป็นโปรแปรแกรมที่จะช่วย จัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลลูกค้า มีระบบการค้นหา สามารถแบ่งหมวดหมู่ลูกค้าได้อย่างละเอียด สามารถตรวจสอบใบสมัครของสมาชิก สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของสมาชิก และสามารถออก Report รายงานได้ สนใจโทร 02-102-4291 หรือคลิก www.workbythai.com