บริษัท รับเขียนโปรแกรม WORKBYTHAI ได้รับทำและรับออกแบบเว็บไซต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เป็นเว็บที่แสดงถึง เป็นความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย เว็บไซต์ ราคาถูก เขียนโดยทีมงานคุณภาพและ Design มืออาชีพ

ฟรีค่าMaintenance 1ปีเต็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด

อาคารเก่งรุ่งเรืองชัย ชั้น8 ติดพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถ.ประชาราษฎร์สาย บางซื่อ กทม 10800  

โทร : 02-102-4291,02-045-6135

เว็บไซต์บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด

https://www.workbythai.com/

Facebook 

 

 

เว็บไซต์ :  http://www.nakhonnayokwisdom.com