บริษัท workbythai รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ ได้เล็งเห็นช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากการลงโฆษณาบน Social network คือการลงโฆษณาลง Spot กับทางคลื่นวิทยุช่องต่างๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น ให้บริษัทเป็นที่รู้จักกับกลุ่มคนที่ชอบฟังเพลงทางวิทยุ ซึ่งเป็นคนในวัยทำงานและเป็นกลุ่มคนจำนวนมาก ช่วยเพิ่มช่องทางในการขายและในปัจจุบัน  workbythai ได้ลง Spot วิทยุถึง 3 คลื่น ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ตลอด 24 ชม.


              คลื่นวิทยุที่ทาง workbythai ได้ลง Spot ได้แก่คลื่น Eazy FM , Cool 93 Fahrenheit และ The Shock FM 101 สำหรับลูกค้าที่ชอบนอนดึก และในอนาคต อาจจะลง Spotคลื่น Greenwave 106.5 อีกด้วย