บริษัทรับเขียนโปรแกรม workbythai ได้เขียนและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการร้านทองและกรอบพระ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการทั้งในเรื่องของ การซื้อขายแลกเปลี่ยน, ออมทอง,  สต๊อกสินค้า, การขายฝาก(จำนำ), ต่อดอก, ไถ่ถอน หรือแม้กระทั่งการคัดออกสินค้าขายฝาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบบาร์โค้ด คิวอาร์โค๊ด ,ระบบอ่านสมาร์ทการ์ด, ระบบสัมผัสหน้าจอ(Touch Screen) โดย ระบบบริหารจัดการร้านทอง(โปรแกรมร้านทอง)จะมีระบบดังนี้

- ระบบเก็บข้อมูลของบริษัท

- ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า

- ระบบซื้อขาายแลกเปลี่ยนสินค้า(ทองคำ)

- ระบบฝากขาย

- ระบบออมทอง