โปรแกรมผ่อนสินค้าออนไลน์  พร้อมใช้งาน มีความสะดวก รวดเร็ว และมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้ท่านเลือกอย่างหลากหลาย  โปรแกรมผ่อนสินค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณ อดผ่อนชำระสินค้ารายเดือนโดยผ่านบริษัทสินเชื่อเงินผ่อนต่างๆ สามารถคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนได้อย่างแม่นยำ

 

 

โปรแกรมผ่อนสินค้า

รายละเอียดโปรแกรม

-มีความสามารถในการคำนวณค่างวดโดยอัตโนมัติ

-สามารถคำนวณจำนวนเงินเช่าซื้อทั้งหมด

-สามารถคำนวณจำนวนดอกผลเช่าซื้อต่องวด

-สามารถคำนวณจำนวนดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี

-สามารถคำนวณจำนวนค่าสินค้าต่องวด

-สามารถคำนวณจำนวนค่าสินค้าคงเหลือ

-ประเภทการผ่อนมีให้เลือก 2 แบบ คือ การผ่อนแบบระยะชำระค่างวด และการผ่อนแบบกำหนดวันที่ชำระของแต่ละงวดเอง ระบุอัตราดอกเบี้ย และอัตราส่วนลดต่างๆ