เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท เวิร์คบายไทย อินเตอร์เน็ตแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัท และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานทุกคน สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า

 

   

   

  

                           ในส่วนของช่วงบ่าย มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ และเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆอีกมากมาย โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสนุกสนานและความเป็นกันเอง