Google พัฒนา AI นักวิจารณ์รูปภาพ สามารถให้คะแนนรูปภาพความสวยงามได้

 

มีหลายแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยคุณจัดการกับรูปภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูป ตรวจจับวัตถุ หรือใบหน้าบุคคล แต่ยังไม่มีแอพฯ ไหนที่สามารถช่วยคุณประเมินหรือให้คะแนนความสวยงามของรูปภาพเหล่านั้นได้ แต่ Google AI กำลังจะทำให้มันเป็นจริงได้แล้ว

Google ได้สร้าง AI ที่อาจพัฒนาไปได้ไกลถึงขั้นวิจารณ์งานศิลปะ (แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้น) มันทำงานโดยอาศัยระบบประสาทเทียม Neural Image Assessment (NIMA) สามารถประเมินรูปภาพทั้งในด้านเทคนิคและเชิงสุนทรียะ เพื่อให้คะแนนแก่รูปภาพนั้น เนื่องจาก AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับรูปภาพ เช่น จากการประกวดภาพถ่าย ซึ่งไม่เพียงแต่เรียนรู้จากข้อมูลที่เรียบง่ายอย่าง คะแนนเฉลี่ย สูงต่ำ เท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก เช่น ความรู้สึกโดยรวมของภาพ อีกด้วย

และผลที่ได้ก็คือ ระบบประสาทเทียมที่ "ใกล้เคียง" กับการตัดสินของมนุษย์ ซึ่งมันก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมาก เช่น การใช้คัดเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงภาพที่เบลอหรือไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งการปรับแต่งภาพอัตโนมัติด้วยการตัดสินใจของ AI แทนที่มนุษย์จะต้องมาคอยกำหนดค่าเองทั้งหมด


ที่มา : www.engadget.com