เป็นโปรแกรมที่ใช้ ตรวจสอบสินค้าโดย QR code  จัดการหน้าเว็บไซต์ สามาจัดได้ทุกส่วนของเว็บไซต์ เช่น จัดการโปรโมชั่น จัดการสินค้า จัดการรูปแบบของเว็บไซต์ มีส่วนของการสำรองฐานข้อมูล ในกรณีที่เว็บไซต์เกิดความเสียหาย สามารถเลือกใช้ได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และสามารถออกรายงานได้ทุกส่วนของเว็บไซต์ 

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/

 

#รับเขียนโปรแกรม #รับทำเว็บไซต์ #บริษัทรับเขียนโปรแกรมworkbythai #workbythai www.workbythai.com
#รับเขียนโปรแกรม www.workbythai.com