โปรแกรมระบบจัดการการจ่ายบิล เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้จัดการงานรับจ่ายบิลต่างๆ ในประเทศไทย โดยตัวระบบนั้นมีความสามารถในการนำข้อมูลบิลที่ต้องจ่ายเข้าระบบสร้างใบเอกสาร invoice เพื่อให้แต่ละสาขาสามารถนำ invoice นี้ไปชำระเงิน รวมทั้งมีระบบ tracking เพื่อติดตามสถานะของบิลแต่ละ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และระบบนี้ยังสามารถทำ report สรุป กำไร และจำนวนงานของแต่ละสาขาได้อีกด้วย     

 
 
 
 
            มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทำให้การบันทึก หรือ ย้อนกลับในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขรายการต่างๆได้
เป็นโปรแกรมรับชำระค่าบริการ ดังนี้

         - ระบบงานรับชำระค่าน้ำ

         - ค่าไฟ

         - ค่าโทรศัพท์

         - ค่าอินเทอร์เน็ต

         - ชำระค่าประกันภัย

         - ประกันชีวิต

         - บัตรเครดิต

         - สินเชื่อ

         - เช่าซื้อ

         - ลิสซิ่ง สมบูรณ์แบบ

         - และอื่นๆ

 

 
ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/