โปรแกรมติดตามเอกสาร บริษัท Masterpiece เป็นผลงานที่พึ่งปิดไปของ workbythai เป็นโปรแกรมระบบสำหรับการจัดการเกี่ยวกับงานแปลเอกสารภายในองค์กร ที่ช่วยในการติดตามเอกสารว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแปลงาน งานอยู่ในขั้นไหนแล้ว ทำให้ง่ายต่อการติดตาม 
 
เกี่ยวกับโปรแกรม
 
- ช่วยบริหารจัดการ บริการต่าง ๆ ขององค์กร
- ช่วยติดตามงานหรืองานแปลเอกสารขององค์กร
- ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายงานประจำเดือน
- ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการมอบหมาย และส่งมอบงาน ภายในองค์กร
- ช่วยให้องค์กรมีรูปแบบในการออกเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบเดียวกัน
 
 
 
 
 
ขอบคุณที่มา : https://www.workbythai.com/